INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Oświata i wychowanie na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939 7
Grażyna Gulińska Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek naukowych Kielc 8
Marta Meducka Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975 8
Tomasz Mielczarek Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego 8
Barbara Dąbrowska Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 2003 8
Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 8
Zofia Sokół Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część III: "Przyjaciółka" w latach 1989-2002 8
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wydawnictwo "Burda Polska" w latach 1990-2002 8
Joanna Sztejnbis-Zdyb O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-1955 8
Monika Olczak-Kardas Wydawnictwa "Naszej Księgarni" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" w latach 1921-1939 8
Krzysztof Woźniakowski Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) 8
Tomasz Mielczarek Konformiści czy buntownicy? Kilka uwag o dziennikach i publicystach Polski Ludowej (1945-1989) 8
Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-1961 8
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część I 8
Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku 8
Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004 9
Barbara Dąbrowska Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Wojnowice 8-10 października 2004 r. 9
Andrzej Kaleta Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 2004 9
Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004 9
Barbara Dąbrowska "Współczesne bibliofilstwo na Litwie" 9

Strona 6 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;