INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Barbara Dąbrowska "Współczesne bibliofilstwo na Litwie" 9
Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat) 9
Tomasz Mielczarek Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny Warszawa 2003 9
Tomasz Chrząstek Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004). Konferencja naukowa, Warszawa 7 czerwca 2004 9
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 2004 9
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów trzy lata po reformie systemu oświaty. Wybrane problemy 9
Jolanta Kępa- Mętrak Co w prasie piszczy? Charakterystyka świętokrzyskich dzienników regionalnych 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Działalność wydawnicza koncernu "Axel Springer Polska" w latach 1994-2003 9
Monika Olczak-Kardas Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939 9
Lidia Pokrzycka Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004 9
Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci i młodzieży lat siedemdziesiątych XX wieku narzędziem edukacji patriotycznej 9
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego cz. II 9
Zofia Sokół Kobieta i Życie (1945-2002) 9
Barbara Gierszewska Film i kino w lwowskiej prasie 1895-1918 9
Grażyna Gulińska Wybrane problemy działalności informacyjnej bibliotek naukowych Kielc 8
Marta Meducka Adam Jachimczyk, Życie kulturalne Kielc 1945-1975 8
Tomasz Mielczarek Państwa Europy Środkowowschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów, pod red. Teresy Sasińskiej-Klas, Wojciecha Furmana, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego 8
Barbara Dąbrowska Znaki własnościowe książki jako dziedzictwo kultury książki. XIII Międzynarodowa Konferencja Bibliologiczna zorganizowana w Wilnie w dniach 18-19 września 2003 8
Jolanta Kępa- Mętrak Ogólnopolska konferencja naukowa "Reportaż w dwudziestoleciu międzywojennym". Roskosz k. Białej Podlaskiej, 25-27 września 2003 8

Strona 13 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;