INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach) 11
Monika Olczak-Kardas Czytelnictwo w bibliotekach wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939 11
Olga Dąbrowska-Cendrowska "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania" Konferencja naukowa, Kraków 6 - 7 października 2004 r. 10
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nicholas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova, 100 Banned Books: Censorship Histories of World Literature, translated by Jarosław Mikos, Świat Książki, Warsaw 2004 10
Zofia Sokół Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r. 10
Tomasz Mielczarek Telewizja "Polsat" Zygmunta Solorza 10
Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach) 10
Zofia Sokół Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005 10
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004 10
Tomasz Mielczarek Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004 10
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943 10
Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań 10
Grażyna Gulińska Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r. 10
Barbara Dąbrowska Nieznane listy Bonawentury Lenarta do Kazimierza Witkiewicza 10
Monika Olczak-Kardas Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wojewodztwa warszawskiego 10
Jerzy Jarowiecki Maria Konopnicka w polskiej prasie konspiracyjnej i poza krajem w latach 1939-1945 10
Adam Jachimczyk Profesjonalna informacja w internecie: projektowanie i realizacja serwisów, dostęp, jakość, etyka, własność intelektualna. X Międzynarodowa Środowiskowa Konferencja Naukowa, Kraków 31 maja - 1 czerwca 2004 9
Barbara Dąbrowska Druki ulotne i okolicznościowe: wartości i funkcje. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Wrocław - Wojnowice 8-10 października 2004 r. 9
Andrzej Kaleta Funkcje i zadania bibliotek kościelnych. Sympozjum, Lublin, 28-29 września 2004 9
Jolanta Kępa- Mętrak Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kozłówka - Rozkosz - Grabnów, 15-17 września 2004 9

Strona 12 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;