INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Mielczarek Festiwal "Solidarności" i stan wojenny na łamach czasopism społeczno-kulturalnych PRL 12
Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Cz. II 12
Maria Siuda Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej) 12
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej 12
Adrian Uliasz 350-lecie Unii Lubelskiej w 1919 roku. Polityczne obchody w Lublinie w świetle zbiorów rękopiśmiennych i prasowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 12
Jolanta Kępa- Mętrak Ryszard Kowalczyk, Media lokalne w Polsce, Wydawnictwo Contact, Poznań 2008, t. 1, t. 2, t. 3 13
Monika Olczak-Kardas Ogólnopolska konferencja naukowa "Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność profesji" Bydgoszcz 14-15 maja 2009 13
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy konkurencja". Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 3-5 czerwca 2009 r. 13
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media a rok 1989. Konferencja naukowa, Warszawa 5 czerwca 2009 r. 13
Andrzej Kaleta X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa. "Kraków - Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Lwów 20-22 października 2009 r. 13
Ewa Danowska Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871, wyd. Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 13
Zofia Sokół Marek Jachimowski, Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium porównawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, seria: Prace Naukowe UŚ, Katowice nr 2398, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006 13
Jolanta Dzierżyńska Regionalne i lokalne środki przekazu. Kontekst międzynarodowy i krajowy, pod red. Janusza W. Adamowskiego, Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, Warszawa 2007 13
Maria Siuda "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2008, nr 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2008 13
Tomasz Mielczarek Ryszard Kapuściński (1932-2007). Portret dziennikarza i myśliciela, pod red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Wiesławy Piątkowskiej-Stepniak. Bogusława Nieremberga i Wojciecha Furmana. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008; Beata Nowacka, Zygmunt Ziątek, Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Znak, Kraków 2008 13
Edyta Wygonik-Barzyk Polski Herald i jego obecność na rynku prasy polskiej w Irlandii w latach 2005-2009 13
Ryszard Żabiński Strategiczny profil marketingowy dziennika regionalnego i tygodnika bezpłatnego 13
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Świat bez granic 13
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wszystkie dzieci są nasze. Współczesne polskie czasopisma przeznaczone dla rodziców. Próba analizy oferty wydawniczej 13
Beata Rygiel Niedziela i "Gość Niedzielny" jako przykłady tygodników katolickich 13

Strona 10 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;