INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Danuta Adamczyk Towarzystwo im. Piotra Skargi we Lwowie (1909-1914) j jego działalność wydawnicza. Zarys monograficzny 2
Kazimierz Warda Paweł Jarkowski - bibliotekarz i bibliograf 2
Władysław Maria Witek Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Polsko - Niemieckiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej 3
Eugeniusz Rudziński Jaki świat i życie? Wywiad z Johnem Kennethem Galbraithem 3
Ewa Kubicka Zofia Kozarynowa: Sto lat. Gawęda o kulturze środowiska 3
Tomasz Mielczarek Jan Mazur: Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914). Problemy religijne, społeczne i polityczne 3
Urszula Jakubowska Tomasz Mielczarek: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994) 3
Mirosława Papierzyńska-Turek Kazimierz Urban: Mniejszości religijen w Polsce 1945-1991. (Zarys statystyczny) 3
Jolanta Dzieniakowska Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939) 3
Barbara Gierszewska Prasa filmowa w Polsce do 1939 roku 3
Grażyna Gulińska Kilka uwag w sprawie funkcjonowania sieci bibliotek publicznych w latach dziewięćdziesiątych 3
Jolanta Kępa- Mętrak O potrzebie badań nad dziejami kieleckiego dziennikarstwa 3
Mirosława Papierzyńska-Turek Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypyński - dwie filozofie dziejów Ukrainy 3
Eugeniusz Rudziński Próby oceny jakości badań naukowych 3
Tomasz Mielczarek Dwie "Rzeczypospolite" (1920-1932) 3
Grażyna Gulińska Z dziejów drukarstwa opatowskiego 3
Marta Meducka Dziedzictwo H. Stanisława Konarskiego w pracach Powszechnego Uniwersytetu Regionalnego im. Stanisława Konarskiego w Sandomierzu 3
Danuta Adamczyk Towarzystwo Wydawnicze "Praca" (1913). Z dziejów legalnych wydawnictw SDKPiL 3
Jolanta Dzieniakowska Prasa Narodowej Demokracji w Radomiu w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd wydawnictw 3
Władysław Maria Grabski Historyk, teoria informacji a krytyka źródła muzealnego (na przykładzie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Belwederze) 3

Strona 2 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;