INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzierżyńska Częstochowskie współczesne czasopisma naukowe, fachowe, hobbystyczne i firmowe (1989-2007) 13
Tomasz Mielczarek Literatura i historia na łamach czasopism RSW wydawanych w latach osiemdziesiątych XX wieku 13
Renata Piasecka Służby prasowo-informacyjne w Polsce w latach 1945-1971 13
Grzegorz Nieć Problemy wrocławskiej gastronomii w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w świetle doniesień i komentarzy prasowych 13
Maria Siuda Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952 13
Adrian Uliasz Czasopisma wyznaniowe na straży polskości. Z przeszłości prasy luterańskiej i kalwińskiej do 1939 roku 13
Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego 13
Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism 13
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 13
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Dwadzieścia lat wolnych mediów w Polsce 1989-2009", Kraków 26-27 maja 2009 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Beata Krajewska, Telewizja w recepcji dorosłych studentów. Teorie i rzeczywistość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2009 14
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Anna Onichimowska, Demony na smyczy, Świat Książki, Warszawa 2010 14
Aleksandra Lubczyńska Konferencja naukowa "Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje - role - perspektywy", Poznań 4-5 marca 2010 roku 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Konferencja naukowa "Główne nurty w literaturze XX i XXI wieku a dziennikarstwo. Kraków 20-21 kwietnia 2010 14
Izabela Krasińska Ogólnopolska konferencja naukowa "Z dziejów książki i prasy". Przegląd badań za lata 2007-2010. Bydgoszcz 12 maja 2010 roku 14
Aleksandra Lubczyńska Grażyna Gzella, Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudziądzkiej" w latach 1894-1914, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010 14
Adrian Uliasz Prasa regionalna jako nośnik propagandy stalinowskiej. "Nowiny Rzeszowskie" o śmierci Józefa Stalina 14
Krzysztof Woźniakowski Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych 14
Klaudia Socha Książki religijne rozprowadzane drogą subskrypcji na tle repertuaru wydawniczego i zainteresowań czytelniczych XVIII wieku 14
Marta Moraczewska AL JAZEERA - taniec międzykulturowego niezrozumienia. Studium z socjologii komunikacji 14

Strona 11 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;