INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Krzysztof Wasilewski DZIŚ. PRZEGLĄD SPOŁECZNY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ W POLSCE (1990-2008) 15
Anita Uchańska POLSKA POLITYKA MEDIALNA W ZAKRESIE CYFRYZACJI W RAMACH PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska W STRONĘ SPROFILOWANEGO ODBIORCY MEDIÓW 15
Renata Piasecka KIERUNKI ROZWOJU AGENCJI INFORMACYJNYCH W POLSCE PO 1989 ROKU 15
Jolanta Dzierżyńska DYWERSYFIKACJA WPOLSKICH MEDIACH - MODA CZY KONIECZNOŚĆ? 15
Ryszard Żabiński JAKOŚĆ DÓBR MEDIALNYCH 15
Tomasz Mielczarek DLACZEGO POLACY NIE CZYTAJĄ GAZET? 15
Grzegorz Nieć BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011 15
Monika Olczak-Kardas RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ 15
Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU 15
Adam Jachimczyk II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU 15
Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH" 15
Aleksandra Lubczyńska XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU 15
Tomasz Mielczarek ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2009 15
Adrian Uliasz ZESPOŁY DOBREGO CZYTANIA I KOŁA PLANOWEGO CZYTANIA NA TERENIE OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO W LATACH 1945-1948 15
Dariusz Matelski ZABIEGI TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ O RESTYTUCJĘ Z NIEMIEC DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ UTRACONEGO DO 1945 ROKU 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk POLSKA LITERATURA ZSYŁKOWA OGNIWEM POMIĘDZY RODAKAMI NA UCHODŹSTWIE I W KRAJU W ŚWIETLE DONIESIEŃ PRASOWYCH 15
Grażyna Gzella WYDAWNICTWA ZWARTE W DOROBKU ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH WIKTORA KULERSKIEGO (1902-1939) 15
Joanna Pyłat DOROBEK WYDAWNICZY POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE 15

Strona 7 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;