INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Maria Siuda Prasa województwa kieleckiego w latach 1944 - 1989 (autoreferat) 9
Tomasz Mielczarek Mariusz Mazur, Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe PRL 1956-1980. Model analityczno-koncepcyjny Warszawa 2003 9
Tomasz Chrząstek Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2004 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media wyznaniowe w Polsce (1989-2004). Konferencja naukowa, Warszawa 7 czerwca 2004 9
Jolanta Kępa- Mętrak Prasa lokalna w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja naukowa, Warszawa 21 września 2004 9
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkół podstawowych i gimnazjów trzy lata po reformie systemu oświaty. Wybrane problemy 9
Jolanta Kępa- Mętrak Co w prasie piszczy? Charakterystyka świętokrzyskich dzienników regionalnych 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska Działalność wydawnicza koncernu "Axel Springer Polska" w latach 1994-2003 9
Monika Olczak-Kardas Biblioteki uczniowskie szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939 9
Lidia Pokrzycka Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004 9
Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci i młodzieży lat siedemdziesiątych XX wieku narzędziem edukacji patriotycznej 9
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego cz. II 9
Zofia Sokół Kobieta i Życie (1945-2002) 9
Barbara Gierszewska Film i kino w lwowskiej prasie 1895-1918 9
Olga Dąbrowska-Cendrowska "Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania" Konferencja naukowa, Kraków 6 - 7 października 2004 r. 10
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Nicholas J. Karolides, Margaret Bald, Dawn B. Sova, 100 Banned Books: Censorship Histories of World Literature, translated by Jarosław Mikos, Świat Książki, Warsaw 2004 10
Zofia Sokół Kraków - Lwów: Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 16 - 18 listopada 2005 r. 10
Tomasz Mielczarek Telewizja "Polsat" Zygmunta Solorza 10
Tomasz Mielczarek O XI Muzie słów kilka (Wykład inaugurujący rok akademicki 2005/2006 w Akademii Świętokrzyskiej im. J. Kochanowskiego w Kielcach) 10
Zofia Sokół Polska bibliografia prasoznawcza 1996-2001, Polska Akademia Nauk - Komisja Prasoznawcza, Kraków 2005 10

Strona 7 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;