INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Barbara Gierszewska Pierwsze rejestracje i początki twórczości filmowej we Lwowie do 1914 roku 6
Tomasz Mielczarek Prasa w enuncjacjach programowych i praktyce politycznej PZPR w latach 1956 - 1989 6
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (1948 - 1998) 6
Urszula Franas-Mirowska Stan i organizacja powojennego bibliotekarstwa naukowego w świetle czasopiśmiennictwa z lat 1944 - 1949 6
Grażyna Gulińska Ideologiczne selekcje księgozbiorów w Polsce w latach 1944 - 1956 na przykładzie bibliotek publicznych i szkolnych Kielc 6
Renata Piasecka Stan organizacyjny bibliotek w powiecie jędrzejowskim w latach 1945-1950 6
Jolanta Dzieniakowska Biblioteki kieleckich publicznych szkól podstawowych i gimnazjów w pierwszym roku funkcjonowania reformy edukacji 6
Małgorzata Ptasińska Na rozdrożu. Repertuar wydawniczy Instytutu Literackiego w Paryżu 1948-1952 6
Eugeniusz Rudziński Federico Mayor i in., Przyszłość świata 7
Adam Jachimczyk Aleksander Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie 7
Adam Jachimczyk Międzynarodowa konferencja bibliofilska. Wilno 20-22 IX 2001 7
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych" 7
Ewa Pawelec Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70 XX w. 7
Tomasz Mielczarek Telewizja Polska S.A. w latach 1994-2002 7
Sylwia Majewska Jerzy Stempowski. Szkic do portretu 7
Renata Piasecka Agencja Publicystyczno-Informacyjna (API) w latach 1944-1967 7
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990) 7
Judyta Perczak Formy reklamy socjalistycznej 7
Nina Zielińska Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922 7
Andrzej Kaleta Odzwierciedlenie przemian społeczno-politycznych i religijno-moralnych na ziemiach polskich w twórczości profesorów Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1727-1939. Zarys problematyki 7

Strona 5 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;