INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Maria Siuda Kolportaż oraz upowszechnianie prasy na Kielecczyźnie w latach 1945-1952 13
Adrian Uliasz Czasopisma wyznaniowe na straży polskości. Z przeszłości prasy luterańskiej i kalwińskiej do 1939 roku 13
Monika Olczak-Kardas Regulaminy księgarskie - źródłem zasad rządzących rynkiem książki w Polsce okresu międzywojennego 13
Danuta Hombek O potrzebie nowej bibliografii polskich gazet i czasopism 13
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 13
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 7-10 (2003-2006) "Studiów Bibliologicznych Akademii Świętokrzyskiej" i tomu 11 (2008) "Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego" 12
Tomasz Chrząstek dr hab., prof. UJK Stanisław Adam Kondek 1949-2008 12
Barbara Dąbrowska mgr Andrzej Metzger 1952-2008 12
Olga Dąbrowska-Cendrowska Media masowe wobec przemocy i terroryzmu" (Konferencja naukowa, Warszawa, 26 czerwca 2008 r.) 12
Marcin Żynda Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX wieku" (Toruń, 18-19 listopada 2008 r.) 12
Tomasz Chrząstek Czas pusty. Analiza treści programów telewizyjnych czterech nadawców polskich, pod red. Aleksandry Gały, Iwony Ulfik-Jaworskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006 12
Renata Piasecka Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Londyński "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza " 1944-1989. Gazeta codzienna jako środek przekazu komunikatów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2008 12
Olga Dąbrowska-Cendrowska Autoreferat rozprawy doktorskiej "Niemieckie koncerny prasowe w Polsce w latach 1989-2006. Działalność wydawnicza- upowszechnianie treści - oddziaływanie na czytelników" 12
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Drukowana i rękopiśmienna kultura Zachodniej Ukrainy: historia, metodologia, baza źródłowa" (Lwów, 27-29 marca 2008 r.) 12
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Doris Lessing, Opowieści afrykańskie, z ang. przeł. Jacek Manicki, Krzysztof Obłucki, Albatros, Warszawa 2008 12
Tomasz Mielczarek Gazeta Ludowa. Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947. Z przedmową prof. Władysława Bartoszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 12
Zofia Sokół Wojciech Furman, Dziennikarstwo i public relations - jako dwa typy komunikowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006 12
Tomasz Chrząstek Piotr Legutko, Dobrosław Rodziewicz, Gra w media. Między informacją a deformacją, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2007 12
Barbara Centek Popularnonaukowe czasopisma południowo-wschodniego Podlasia (1980-2005) 12
Jolanta Dzierżyńska Odwrót od lokalności 12

Strona 10 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;