INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Michał Rogoż Tygodnik Powszechny w 1949 roku w świetle wtórnych ocen cenzorów Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk 14
Wojciech Kęder Gazeta Warszawska wobec wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1778-1782 14
Tomasz Mielczarek Pod presją polityki. Nowelizacje ustawy o radiofonii i telewizji 14
Gajlewicz-Korab Katarzyna Specyfika mediów przeznaczonych dla muzułmanów we Francji 14
Jolanta Dzierżyńska Przepis nie tylko na telewizję. Strategia rozwoju koncernu ITI 14
Olga Dąbrowska-Cendrowska Męska sprawa - czyli zaangażowanie niemieckich koncernów w segment prasy dla mężczyzn 14
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Prawda czy mistyfikacja? 14
Grzegorz Nieć BIBLIOFILSKA GAWĘDA JANA STRAUSA O ERRATACH. JAN STRAUS, PRZYGODA Z ERRATĄ, PRZYGOTOWAŁ DO DRUKU R. NOWOSZEWSKI, TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW POLSKICH W WARSZAWIE, WARSZAWA 2011 15
Monika Olczak-Kardas RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW KSIĘGARNI INTERNETOWEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI O KSIĄŻCE I CZYTELNICTWIE. KOMUNIKAT Z BADAŃ 15
Jolanta Kępa- Mętrak KONFERENCJA NAUKOWA "PRZYSZŁOŚĆ DZIENNIKARSTWA. KONIECZNOŚĆ SPECJALIZACJI?" RZESZÓW, 10-11 CZERWCA 2010 ROKU 15
Adam Jachimczyk II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "NIEWYGODNE DLA WŁADZY. OGRANICZANIE WOLNOŚCI SŁOWA NA ZIEMIACH POLSKICH OD WIEKU XIX DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH", TORUŃ, 4-5 LISTOPADA 2010 ROKU 15
Maria Siuda KONFERENCJA ZAMYKAJĄCA DWULETNI PROJEKT "AKTUALIZACJA KSZTAŁCENIA AKADEMICKIEGO BIBLIOTEKARZY PRACUJĄCYCH W MAŁYCH BIBLIOTEKACH GMINNYCH" 15
Aleksandra Lubczyńska XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "KRAKÓW-LWÓW. KSIĄŻKI, CZASOPISMA, BIBLIOTEKI XIX I XX WIEKU", KRAKÓW 15-16 LISTOPADA 2011 ROKU 15
Tomasz Mielczarek ILUSTROWANY KURIER CODZIENNY. KSIĘGA PAMIĄTKOWA W STULECIE POWSTANIA DZIENNIKA I WYDAWNICTWA 1910-1939, POD RED. GRAŻYNY WRONY, PIOTRA BOROWCA I KRZYSZTOFA WOŹNIAKOWSKIEGO. WYDAWNICTWO NAUKOWE ŚLĄSK, KRAKÓW-KATOWICE 2010 15
Olga Dąbrowska-Cendrowska BEATA KRAJEWSKA, TELEWIZJA W RECEPCJI DOROSŁYCH STUDENTÓW. TEORIE I RZECZYWISTOŚĆ, WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA 2009 15
Adrian Uliasz ZESPOŁY DOBREGO CZYTANIA I KOŁA PLANOWEGO CZYTANIA NA TERENIE OKRĘGU SZKOLNEGO LUBELSKIEGO W LATACH 1945-1948 15
Dariusz Matelski ZABIEGI TRZECIEJ RZECZYPOSPOLITEJ O RESTYTUCJĘ Z NIEMIEC DZIEDZICTWA KULTURY POLSKIEJ UTRACONEGO DO 1945 ROKU 15
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk POLSKA LITERATURA ZSYŁKOWA OGNIWEM POMIĘDZY RODAKAMI NA UCHODŹSTWIE I W KRAJU W ŚWIETLE DONIESIEŃ PRASOWYCH 15
Grażyna Gzella WYDAWNICTWA ZWARTE W DOROBKU ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH WIKTORA KULERSKIEGO (1902-1939) 15
Joanna Pyłat DOROBEK WYDAWNICZY POLSKIEGO UNIWERSYTETU NA OBCZYŹNIE 15

Strona 12 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;