INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Zofia Sokół Tygodnik "Przyjaciółka" - czasopismo dla kobiet. Część III: "Przyjaciółka" w latach 1989-2002 8
Olga Dąbrowska-Cendrowska Wydawnictwo "Burda Polska" w latach 1990-2002 8
Joanna Sztejnbis-Zdyb O muzyce w prasie kieleckiej w latach 1945-1955 8
Monika Olczak-Kardas Wydawnictwa "Naszej Księgarni" na łamach "Głosu Nauczycielskiego" w latach 1921-1939 8
Krzysztof Woźniakowski Niemiecka polskojęzyczna prasa "gadzinowa" czasów II wojny światowej 1939-1945 (próba syntetycznego spojrzenia) 8
Tomasz Mielczarek Konformiści czy buntownicy? Kilka uwag o dziennikach i publicystach Polski Ludowej (1945-1989) 8
Tomasz Chrząstek Przeciw rewizjonistom. Z dziejów "Nowej Kultury" w latach 1958-1961 8
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Numery specjalne "Bluszczu" w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Część I 8
Jolanta Kępa- Mętrak Reportaż w "Gazecie Kieleckiej" w dwudziestoleciu międzywojennym - próba analizy gatunku 8
Eugeniusz Rudziński Federico Mayor i in., Przyszłość świata 7
Adam Jachimczyk Aleksander Pawlicki, Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965-1972. Instytucja i ludzie 7
Adam Jachimczyk Międzynarodowa konferencja bibliofilska. Wilno 20-22 IX 2001 7
Grażyna Gulińska Spis treści tomów 1-6 (1993-2003) "Kieleckich Studiów Bibliologicznych" 7
Ewa Pawelec Wzorce ideowe propagowane na łamach czasopism dla dzieci i młodzieży w pierwszej połowie lat 70 XX w. 7
Tomasz Mielczarek Telewizja Polska S.A. w latach 1994-2002 7
Sylwia Majewska Jerzy Stempowski. Szkic do portretu 7
Renata Piasecka Agencja Publicystyczno-Informacyjna (API) w latach 1944-1967 7
Zofia Sokół Przyjaciółka - tygodnik kobiecy (część II: marzec 1951 - marzec 1990) 7
Judyta Perczak Formy reklamy socjalistycznej 7
Nina Zielińska Prasowe inicjatywy wydawnicze Towarzystwa Straży Kresowej w latach 1918-1922 7

Strona 14 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;