INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Mielczarek Festiwal "Solidarności" i stan wojenny na łamach czasopism społeczno-kulturalnych PRL 12
Joanna Nowak Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena jej jakości w społeczności akademickiej (Próba analizy systemowej na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach). Cz. II 12
Maria Siuda Ingerencje cenzorskie jako narzędzie reglamentowania treści prasowych (na przykładzie prasy kieleckiej) 12
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Peregrynacje Karola Zbyszewskiego po epoce stanisławowskiej 12
Adrian Uliasz 350-lecie Unii Lubelskiej w 1919 roku. Polityczne obchody w Lublinie w świetle zbiorów rękopiśmiennych i prasowych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 12
Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 2007 11
Olga Dąbrowska-Cendrowska Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 2006 11
Zofia Sokół Współczesny dziennikarz i nadawca, pod red. Mariana Gieruli, Sosnowiec, 2006 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r. 11
Jolanta Dzieniakowska Inicjatywy prasowo-wydawnicze uczniów. Między autoprezentacją a integracją 11
Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 2006 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Alfred Louis Kroeber, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, wyd. 3, Warszawa 2002, seria "Biblioteka Socjologiczna" 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 2002 11
Tomasz Chrząstek Ilościowa analiza zawartości prasy na przykładzie tygodnika społeczno-kulturalnego "Nowa Kultura" 11
Oskar Stanisław Czarnik Czasopismo "Polska" w ZSRR (1941-1943) Trudna praca na osamotnionym posterunku 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jan Czarnocki - redaktor naczelny londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-1947 11
Małgorzata Korczyńska-Derkacz Biblioteka Warszawska (1841-1914) źródłem wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym 11
Barbara Dąbrowska Wiadomości Brukowe - próba kontynuacji idei czasopisma Towarzystwa Szubrawców w Wilnie 11
Mirosława Dobrowolska Wydawnictwa bibliotek publicznych, czyli o regionalnych czasopismach bibliotekarskich u progu 2007 roku 11
Grażyna Gulińska Biblioteki szkolne w województwie kieleckim w latach 1944-1956 w świetle polityki kulturalnej państwa 11

Strona 11 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;