INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Tomasz Mielczarek Władysław Marek Kolasa, Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998. Rynek-polityka-kultura, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004 10
Tomasz Mielczarek Andrzej Krajewski, Między współpracą a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975-1980), Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004 10
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Powstanie i rozwój "Dziennika Polskiego" w latach 1940-1943 10
Andrzej Kaleta Przegląd Powszechny 1884-2005. Charakterystyka i stan badań 10
Grażyna Gulińska Księgarnia "Jedność" w Kielcach jako przykład działalności księgarni katolickich w Polsce po 1939 r. 10
Barbara Dąbrowska Nieznane listy Bonawentury Lenarta do Kazimierza Witkiewicza 10
Monika Olczak-Kardas Sytuacja lokalowa bibliotek wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie wojewodztwa warszawskiego 10
Jerzy Jarowiecki Maria Konopnicka w polskiej prasie konspiracyjnej i poza krajem w latach 1939-1945 10
Tomasz Mielczarek Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia - teoria - zjawiska [Polish Local Media at the Turn of the 20th Century], ed. by Jerzy Jarowiecki, Artur Paszko and Władysław Marek Kolasa, Kraków 2007 11
Olga Dąbrowska-Cendrowska Jan Załubski, Media i medioznawstwo. Studia i szkice, Toruń 2006 11
Zofia Sokół Współczesny dziennikarz i nadawca, pod red. Mariana Gieruli, Sosnowiec, 2006 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Sprawozdanie z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku", Kraków 21-23 listopada 2007 r. 11
Jolanta Dzieniakowska Inicjatywy prasowo-wydawnicze uczniów. Między autoprezentacją a integracją 11
Tomasz Mielczarek Od Ciężko rannych pantofli po Taniec z gwiazdami. Telewizja TVN w latach 1996 - 2006 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Alfred Louis Kroeber, Istota kultury, przeł. Piotr Sztompka, wyd. 3, Warszawa 2002, seria "Biblioteka Socjologiczna" 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Rosemarie Putnam Tong, Myśl feministyczna. Wprowadzenie, przeł. Jarosław Mikos, Bożena Umińska, Warszawa 2002 11
Tomasz Chrząstek Ilościowa analiza zawartości prasy na przykładzie tygodnika społeczno-kulturalnego "Nowa Kultura" 11
Oskar Stanisław Czarnik Czasopismo "Polska" w ZSRR (1941-1943) Trudna praca na osamotnionym posterunku 11
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Jan Czarnocki - redaktor naczelny londyńskiego "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-1947 11
Małgorzata Korczyńska-Derkacz Biblioteka Warszawska (1841-1914) źródłem wiedzy o krajowym i zagranicznym ruchu naukowym 11

Strona 8 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;