INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzieniakowska Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Nauczyciel bibliotekarz - przygotowanie do zawodu". Kraków, 7-8 listopada 1996 roku. 4
Tomasz Mielczarek Stanisław Pamuła: Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach 4
Tomasz Mielczarek Danuta Adamczyk: Instytucje wydawnicze Polskiej Partii Socjalistycznej 1892/1893-1948 4
Jolanta Kępa- Mętrak O pojmowaniu dziennikarstwa. Przyczynek do dziejów prasy PRL 4
Adam Jachimczyk Obóz naukowy Studenckiego Koła Bibliologów w Osrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu- 16-17 września 1996 roku 4
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z konferencji "Funkcje dydaktyczne i naukowo-badawcze biblioteki akademickiej". Kielce, 19-21 września 1996 roku 4
Jolanta Kępa- Mętrak Twórcy prasy zakładowej Kielecczyzny (1945-1989) 4
Tomasz Mielczarek Polska prasa informacyjno-polityczna w latach 1989-1996 4
Grzegorz Maciągowski Michał Goldhaar- kreator kieleckiego rynku książki 4
Urszula Jakubowska Lwowski batiar w literaturze 4
Grażyna Gulińska Placówki biblioteczne kieleckich szkół podstawowych w latach 1975-1990 4
Jolanta Dzieniakowska Ziemia Radomska (1928-1935) 4
Andrzej Kaleta Wydawcy polskiej prasy misyjnej w latach 1918-1939 4
Kazimierz Warda Biblioteka Instytutu Księży Zdrożnych na Łysej Górze 4
Czesław Erber Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych 4
Danuta Hombek Problematyka bibliologiczna na łamach czasopism Tadeusza Podleckiego 4
Barbara Dąbrowska Profesor dr hab. Wiesław Bieńskowski 1926 - 1999 5
Jolanta Kępa- Mętrak Dr Kazimierz Warda 1939 - 2000 5
Władysław Maria Grabski Struktura naukoznawstwa a metodologia bibliologii 5
Tomasz Chrząstek Struktura zawartości "Nowej Kultury" w latach 1950-1952. Komunikat z badań 5

Strona 3 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;