INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Ewa Pawelec Czasopisma dla dzieci lat siedemdziesiątych. Przegląd literatury przedmiotu 5
Jolanta Kępa- Mętrak Przełomy w historii - XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich 5
Małgorzata Ptasińska II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Nowoczesne nośniki i środki informacji naukowej w służbie nauki" 5
Tomasz Chrząstek Studenckie Koło Bibliologów w latach 1994-1999 5
Barbara Dąbrowska B. Szornel-Dąbrowska: Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939 5
Andrzej Kaleta Polska prasa misyjna w okresie międzywojennym 5
Zofia Sokół Czasopisma organizacji kobiecych w Polsce w latach 1989-1999 5
Monika Olczak-Kardas Biblioteki szkolne i publiczne w gminnych budżetach administracyjnych w latach 1918-1939 na przykładzie powiatu rawskiego 5
Małgorzata Ptasińska Casa Editrice "Lettere" w latach 1946-1947. O pierwszych inicjatywach edytorskich Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte 5
Tomasz Mielczarek Liberałowie i rewizjoniści. Z dziejów "Przeglądu Kulturalnego" (1952-1963) 5
Kazimierz Warda Druki krakowskie, lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Cesarskiego Uniwersytetu im. Świętego Włodzimierza w Kijowie 5
Danuta Adamczyk Europejska promocja Polski i literatury polskiej w przekładach w początku XX w. 5
Agnieszka Kopeć Książka zakazana w opinii Kościoła i odbiorze czytelniczym w okresie dwudziestolecia międzywojennego 5
Zofia Sokół Polskie media - dziesięć lat po likwidacji cenzury. Konferencja naukowa zorganizowana w Warszawie w dniach 1 - 2 czerwca 2000 r. 6
Tomasz Chrząstek Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy Współczesne standardy bibliotek szkolnych w zreformowanym systemie edukacji 6
Andrzej Kaleta Jacek Banach, Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1948 - 1914, Gdańsk 1999 6
Tomasz Mielczarek Janusz Stefaniak, Polityka władz państwowych PRL wobec prasy katolickiej w latach 1945-1953, Lublin 1998 6
Tomasz Mielczarek Kazimierz Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno -kulturalnych 1950-1990, Warszawa 1999 6
Tomasz Chrząstek O Dziennikach słów kilka 6
Ewa Pawelec Rola wydawnictw dla dzieci i młodzieży w kreowaniu ról i postaw społeczno-ideowych na podstawie recenzji wydawnictw dla dzieci i młodzieży publikowanych w "Nowych Książkach" w latach siedemdziesiątych 6

Strona 4 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;