INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Jarowsław Kardaś
Tytuł Media obiektywne czy media stronnicze? Analiza wizerunku Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości w "Gazecie Wyborczej" podczas parlamentarnej kampanii w 2011 r
Title Objective media or partial media? Analysis of the images of Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość in Gazeta Wyborcza during the parliamentary campaign in 2011
Słowa kluczowe "Gazeta Wyborcza", Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, kampania parlamentarna 2011 r., obiektywność dziennikarska
Keywords Gazeta Wyborcza, Platforma Obywatelska, Prawo i Spra-wiedliwość, 2011 parliamentary campaign, journalistic objectivity
Pełny tekst / full text
Numer 21

Streszczenie

Bardzo często obraz partii politycznej czy polityka budujemy wyłącznie na podstawie przekazów medialnych. Wydaje się, że sukces w polityce łączy się nieodzownie z dobrą prezentacją w środkach masowego przekazu. Trzeba jednak pamiętać, że każde medium ma określony profil polityczny i zgodnie z nim opisuje rzeczywistość. W Polsce bardzo widoczne jest to na przykładzie najważniejszych dzienników opiniotwórczych. Przedmiotem badań podjętych w artykule było określenie stosunku dziennikarzy piszących w „Gazecie Wyborczej” do dwóch partii (Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości) podczas kampanii wyborczej w 2011 r.

Summary

Image in the media is very often the only way of how we perceive a party or a politician. It seems that the success in politics goes hand in hand with a good presentation in the mass media. However, it should be remembered that each medium has a certain political profle and describes the reality in line with it. It is clearly visible in Poland in terms of the main daily news providers. The article touches upon a topic of research about the attitude of journalists from Gazeta Wyborcza towards the two parties (Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość) during the election campaign in 2011.