DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Damian Guzek, Media katolickie w polskim systemie medialnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 367
Title Damian Guzek, Catholic Media in the Polish Media System, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, 367 pp.
Pdf
Numer 20