DEPARTMENT OF JOURNALISM AND INFORMATION

Yearbook of Bibliology and Press Studies

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Autor Tomasz Mielczarek
Tytuł Jerzy Jarowiecki, Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, ss. 311
Title Jerzy Jarowiecki, Magazines for Children and Teenagers and the Youth Press in Poland in the Years 1918-2000, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław 2016, 311 pp.
Pdf
Numer 20