INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Judyta Perczak HYBRYDYZACJA GATUNKU TELEWIZYJNEGO NA PRZYKŁADZIE TELEWIZJI WRÓŻBIARSKICH W POLSCE 19
Małgorzata Gruchoła KOMODYFIKACJA "KULTURY" W TELEWIZJI PUBLICZNEJ 19
Janusz Adamowski TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE. UWAGI I REFLEKSJE NA 90-LECIE POLSKIEJ RADIOFONII 19
Wojciech Lis PRASA INTERNETOWA. PROCES MIGRACJI MEDIÓW DO CYBERPRZESTRZENI 19
Tomasz Mielczarek TABLOIDYZACJA PRASY OPINII 19
Wojciech Furman Czym jest komodyfkacja i tabloidyzacja przekazów dziennikarskich? O splocie różnych procesów 19
Magdalena Przybysz - Stawska "FAKT" KULTURALNY: OFERTA KARNETU KULTURALNEGO W LATACH 2010-2014 19
Olga Dąbrowska-Cendrowska TABLOIDYZACJA LUKSUSOWYCH MAGAZYNÓW DLA KOBIET I MĘŻCZYZN. ASPEKT ILOŚCIOWY 19
Przemysław Ciszek CZASOPISMA O GRACH WIDEO W POLSCE. RYS HISTORYCZNY I OBECNA SYTUACJA NA RYNKU 19
Paweł Wieczorek MEDIA WOBEC OCZEKIWAŃ MASOWEGO ODBIORCY 19
Jolanta Dzierżyńska ZMIANA MODELU FINANSOWANIA MEDIÓW 19
Adrian Uliasz MIASTO RODZINNE PISARZA JAKO TEMAT I MIEJSCE WYDARZEŃ W LITERATURZE DLA DZIECI. LUBLIN W TWÓRCZOŚCI JANINY PORAZIŃSKIEJ I JÓZEFA CZECHOWICZA 19
Tomasz Mielczarek Stanisław Jędrzejewski, Radio publiczne w Europie: program - fnansowanie - technologia - audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015, ss. 244 19
Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Dziennikarstwo a public relations, pod red. Michała Gajlewicza i Katarzyny Gajlewicz-Korab, Warszawa 2015, Difn S.A 19
Jolanta Dzierżyńska Oblicza mediów lokalnych i regionalnych. Szkice medioznawcze, pod red. Stanisława Michalczyka i Dariusza Krawczyka, Instytut Mikołowski, Mikołów 2016 19
Tomasz Mielczarek Kinga Przybysz, Spór Radia Maryja z KRRiT w świetle wybranych publicystycznych audycji Radia Maryja w latach 2011-2013, Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, Poznań 2015 19
Jolanta Dzierżyńska Modele współczesnego dziennikarstwa, pod. red. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka, Katarzyny Bernat, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015 18
Ewa Danowska Sprawozdanie ze spotkania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 12 maja 2014 18
Krzysztof Wasilewski Obraz emigracji niepodległościowej w "Gazecie Wyborczej" (1989-1991) 18
Tomasz Mielczarek Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2013 18

Strona 3 z 19, pokazano 20 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;