INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I INFORMACJI

Rocznik

Bibliologiczno

Prasoznawczy

pISSN 2080-4938 eISSN 2449-898X

 

Spis artykułów:

Autor Tytuł Numer
Jolanta Dzieniakowska Pisma szkolne w Radomiu w latach 1918-1939 1
Barbara Gierszewska Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939 1
Maria Domańska Materiały ks. Jana Wiśniewskiego do dziejów insurekcji kościuszkowskiej w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 1
Lech Stępkowski Próba uruchomienia drukarni w Radomiu w 1794 roku. Epizod z insurekcji kościuszkowskiej 1
Danuta Adamczyk Legalna działalność wydawnicza Polskiej Partii Socjalistycznej w okresie rewolucji 1905 roku. Towarzystwo Wydawnictw Ludowych 1
Kazimierz Warda Dzieje książki w Opocznie do 1939 r. 1
Mieczysław Adamczyk Restrykcje wobec czasopiśmiennictwa wyznaniowego na Kielecczyźnie w latach stalinizacji kraju 1
Jolanta Adamska-Czerw Pisma samorządowe na Kielelczyźnie w latach 1990-1992 1
Danuta Hombek O reklamie i rozpowszechnianiu "Historii narodu polskiego" Adama Naruszewicza w XVIII wieku 1
Grażyna Gulińska Kieleckie placówki biblioteczne od czasów popowstaniowych do 1939 roku 1

Strona 19 z 19, pokazano 10 rekordów z 370 istniejących w naszej bazie

;